Björklund i DN-debatt ”Sverige måste handplocka utländska forskarstjärnor”

Utbildningsminister Jan Björklund. Foto: Kristian Pohl

I gårdagens DN skriver utbildningsminsiter Jan Björklund en viktig debattartikel om att stärka den medicinska forskningen i Sverige. Bland annat skriver Björklund att det allra viktigaste för vårt lands konkurrenskraft är kunskap. Välståndet för våra barn och barnbarn hänger på att Sverige är ett framgångsrikt land i övergången till en starkt kunskapsbaserad ekonomi.

Björklund fortsätter med att peka på att även andra länder tänker i samma banor och att detta gör det svårt för oss i sverige att få hit och behålla kunskapsintensiva företag. Allt fler regeringar strävar efter att ha kunskapsintensiva företag i just sitt land. Tillväxtländer i Asien, som Kina och Indien, går från att vara billiga tillverkningsländer till att konkurrera med kunskap.

Vår högsta prioritet bör därför vara att vässa vår utbildning och forskning för att vi ska vara attraktiva för kunskapsintensiva företag. I det sammanhanget är läkemedelsindustrin inte vilken bransch som helst; det är den mest forskningsintensiva. Få större företag har en högre andel disputerade i sin personal, fortsätter utbildningsministern.

Läs hela debattartikeln på DN ”Sverige måste handplocka utländska forskarstjärnor”.

”Hög tid att ändra kurs i den svenska forskningspolitiken” DN