Björkebyskolans rektor leder uppbyggnaden av nya skolan i Jakobsberg

Det blir en erfaren rektor som ska leda uppbyggnaden av den nya 6-9-skolan i Jakkobsberg inrymd i gymnasieområdet. Björkebyskolans rektor, Fredrik Yggemark, kommer att vid sidan av sitt fortsatta chefande på Björkebyskolan också ta sig an den spännande uppgiften att starta en ny skolverksamhet.

Fredrik är också mycket kompetent för uppgiften, inte minst som han har en bakgrund som studierektor på ett av kommunens gymnasier, YTC.

Som vi berättat tidigare kommer den nya skolan att starta till lhöstterminen 2012. Samarbetet med gymnasieskolorna ger möjlighet till fördjupningar i matte och NO-ämnen men också språk och estetiska ämnen.

Skolan är valbar för alla blivande sexor men elever från Jakobsberg har företräde om platserna inte räcker till alla sökande.

Mer information:

Bo Winander (FP)
Ordförande i barn- och ungdomsnämnden