Bilder från Erik Ullenhags besök på Järfällas gymnasieskolor

Integrationsminister Erik Ullenhag (FP) besökte den 26/3 Järfälla gymnasieskolor. Besöket inleddes med att Ullenhag besökte tre olika klasser på Järfälla Lärcentrum och SFI-klasserna på skolan. Ullenhag och eleverna pratade mycket om hur de ser på Sverige och när man blir svensk, hur de ser på framtiden och hur svenskar ser på dem som nyanlända.

Därefter så besökte Erik Ullenhag SAM-gymnasiet där han talade från aulans scen inför en fullsatt aula. Talet avslutades med frågor från eleverna där man bla pratade om REVA, polisens attityd mot ungdomar, elever som är födda i Sverige men som inte känner sig svenska och mycket mer. Man avslutade sedan besöket med en lunch tillsammans med gymnasieskolornas elevrådsordföranden och ett besök från barnen på Montessoriförskolan Kuben i Jakobsberg som sjöng sånger på svenska och engelska och som lämnade över teckningar till Integrationsministern.

(Bilder på Montessoriförskolan Kuben barn publiceras med tillstånd av förskolan)