Betyg i sexan bra för elever och föräldrar

I dagens Mitt i Järfälla så finns det en insändare som Bo Winander svarar på nedan.

Strax före jul fick elever i årskurs sex betyg för första gången. Tidigareläggningen med två år  är bra, eftersom det blir flera år att lyfta betygen.
Signaturen ”Den ledsna läraren” tycker i Mitt i Järfälla nr 2 att betyg i sexan är fel. Han/hon berättar om en elev i sexan som är besviken. Men hade alternativet varit bättre: en besviken elev i åttan, med bara ett år på sig att lyfta sina resultat?
Den f d läraren påstår att det finns forskning som visar på att tidiga betyg bromsar kunskapsutvecklingen. Det skulle vara intressant att ta del av den forskningen.
Fakta är ju annars att även med tidigareläggningen till betyg i sexan är svensk skola mycket sen med att ge betyg. Praktiskt taget alla andra länder i den utvecklade världen ger betyg från lägre ålder och ibland redan från första klass. Vi kan förmoda att de tycker sig ha skäl att göra detta.