Betongfabriken värms upp med olja.

 

När det gäller planerna för betongfabriken skriver Skanska skriver vidare att förutsatt att hantering av kemikalier sker försiktigt så kommer betongfabriken inte medföra några betydande miljökonsekvenser.

Fabriken kommer bl.a. förvara eldningsolja, diesel, tillsatsmedel och olika typer av kemikalier på anläggningen. Farligt avfall från fabriken säger sig Skanska hantera genom att förvara det utomhus under tak.

Betongfabriken i Viksjö kommer att använda sig av eldningsolja för att värma upp vatten och ballast. Uppvärmningen sker genom att rökgaser värmer upp vatten eller ballast. Ca 50 m3 olja kommer att förbrännas i anläggningen varje år. Den olja som inte används för tillfället kommer att förvaras i en cistern.

Då betongfabriken använder sig av olja för uppvärmning så kommer fabriken i Veddesta/Viksjö också att öka mängden koldioxidutsläpp i området. Skanska uppger att mängden beror på vilken typ av panna som användas och att det även beror på väderlek och årstid. Till detta kommer också koldioxidutsläppen på från ca 850 transporter per vecka.

Skanska skriver att det största utsläppet av koldioxid kommer främst från transporter. Mer 3400 transportrörelser kan komma att köra via Brutto/Kassavägen. För att lämna fabriken så måste varje lastbil passera 3 korsningar med start och stop innan de kommer ut på Viksjöleden.

 

Skanska uppger att det inte finns några realistiska alternativ i Stockholmsområdet att bygga en betongfabrik. Av all mark i hela Stockholm anses då Bruttovägen 9 vara den enda lämpliga tomten för en betongfabrik?

Under punkt 6 skriver Skanska om ett nollalternativ, dvs. att ingen fabrik uppförs. Skanska skriver där att det blir en minskad risk för buller från transporter och fabriken och minskade koldioxidutsläpp.

Läs mer om Skanskas betongfabrik i bullerutredningen. Kom då ihåg att det inte finns några garantier för att lagerbyggnaden som ska ta upp en del av ljudet faktiskt byggs, bara att det finns planer på det.

Läs del 1 om Skanskas betongfabrik i Järfälla

Bullerutredning:  http://www.jarfalla.se/download/18.503309051349ea6198980001281/Betongfabrik+Bullerutredning.pdf

Uppgifter om miljöfarlig verksamhet: http://www.jarfalla.se/download/18.503309051349ea6198980001279/Betongfabrik+anmalan.pdf

Miljökonsekvensutredning: http://www.jarfalla.se/download/18.503309051349ea6198980001284/betongfabrik+MKB.pdf

3 Comments on "Betongfabriken värms upp med olja."

 1. Jamen det här låter ju bara bättre och bättre… Ska vi inte bjuda in lite mer tunga industrier till Viksjö? Säg nej till posten att bygga upp på berget och sätt ett kolkraftverk där.
  Nä, upp till kamp och stå på er alla ni politiker som ska se till att detta stoppas.

 2. Birgitta Cervin | 27 februari, 2012 at 02:35 | Svara

  Det är en helt vansinnig idé. Här bor vi och lever våra liv 50 meter från en plan på att bygga en betongfabrik. STOPPA jag södjer Fp helt i denna fråga.

 3. Anne-Marie Holm | 28 februari, 2012 at 02:37 | Svara

  I de konsultrapporter, som Skanska betalat flera hundra tusen kronor för, har barnens och de oskyddade trafikanternas säkerhet helt glömts bort. Bra att FP nu lagt ut rapporterna på Bloggen.

  Öster om Skanskas planerade stora betongfabrik går en gång- och cykelväg. Via den kan man idag ta sig från Järfällas gymnasieskolor till motionsslingan i Ormbacka och till det bostadsområde i Ormbacka, som nu byggs.

  Söder om Skanskas tomt, ligger en ”tomteskog”. Där brukade mina flickor och deras kompisar bygga kojor och leka ”Inga rövare finns i skogen”. För att ta sig till denna vackra skog, måste man dock gå över Kassavägen och Bruttovägen. Med tunga betongbilar på dessa vägar, kommer jag inte tillåta mitt barnbarn Rio att leka i den skogen.

  För att komma till busshållplatserna måste man ta sig över Bruttovägen, Kassavägen och Viksjöleden, som redan idag är hårt trafikerade. Det är få privatbilister och yrkesförare, som håller angivna hastighetsgränser. Skulle härutöver betonglastbilar var fjärde minut komma dundrande blir det ännu farligare. Då undrar jag likt James Hollingworth & Jojje Wadenius: ”Hur skall jag komma över vägen, när alla bilarna…”(www.youtube.com/watch?v=f1uOGs2I6w0 ).

  Skanska bör inte bete sig lika illa som de nya ”rövarbaronerna”. Skanska är ju ett framgångsrikt internationellt storföretag med gott renommé. Skanska måste nu ta sitt samhällsansvar och välja en ur miljö- och säkerhetssynpunkt lämpligare lokalisering av betongfabriken!

Leave a comment

Your email address will not be published.


*