Betongfabriken på Bruttovägen

Skanska har lämnat in en ansökan till Järfälla kommun om att få uppföra en betongfabrik på fastigheten Veddesta 2:87 som ligger på Bruttovägen 9  i Veddesta.

Här planerar Skanska att bygga en betongfabrik i Viksjö. Bild från eniro.se

Den befintliga tomten kommer att styckas av nuvarande ägare Svenska Stålbyggen Järfälla AB. Skanskas tomt beräknas då bli 10 000 kvm. Produktionen på betongfabriken beräknas bli ca 100.000 kubikmeter per år. Av den producerade mängden betong kommer ca 40 % att användas i Järfälla och 60 % kommer att användas i Stockholms stad. Skanska uppger att en ev. marknad även är bygget av Förbifart Stockholm och trafikplats Häggvik.

För att värma bl.a. processvatten så avser Skanska att använda sig av en oljeeldad ångpanna. Skanska planerar att bedriva verksamhet vid fabriken 250 dagar per år och fabrikens arbetstider kommer bli 0630-1630.

Transporter

Transporterna till och från Skanskas betongfabrik i Veddesta/Viksjö kommer att anpassas efter kundens behov och tillverkning kan därför komma att ske när köparen av betongen anser att de behöver den. Vilket kan innebära att produktion påbörjas innan 0630

Fabriken kommer använda sig av 12-15 lastbilar för transporter av färdig betong och ballast och enligt Skanska så kommer upp emot 160 transporter ske varje dag. Utöver detta så tillkommer transporter på andra tider än normal arbetstid. Skanska uppger att dessa tider är kvällar 1630-2200 och under dagtid på helger. Sammanlagt rör det sig om ca 850 transporter till och från fabriken varje vecka.

Skanska har uppgett att de föredrar transporter via Viksjöleden och Kassavägen. Vid lastning och lossning vid betongfabriken så kan det uppstå damning och Skanska skriver att det inte ”ska” medföra problem för de boende i närområdet, trots detta så bedömer Skanska det nödvändigt att körytor, upplag och hårda ytor kommer behöva sopas och bevattnas vid behov.

 Utsläppen från fabriken och från de tunga fordonen innebär stora visuella och miljömässiga störningar för de boende i Viksjö.

 

Vi i Folkpartiet gör nu allt vi kan för att stoppa Skanskas bygge!

 

Under söndagen 25/2 så kommer vi att publicera ytterliggare information om miljöpåverkan och information från bullerutredningen. I samma inlägg kommer vi också bifoga länkar till dokument som rör betongfabriken.

Läs del 2 om Skanskas betongfabrik i Järfälla ”Betongfabriken värms upp med olja

 Vi vill inte ha en betongfabrik nära bostäder i Viksjö. Vill du?

Engagera dig i motståndet mot Betongfabriken och gå med i Folkpartiet Järfälla! Nya medlemmar betalar endast 50 kr

 

Läs gärna om simhallen i Jakobsberg ”Veddestabro för 300 miljoner eller upprustad simhall?”

Ett skrytprojekt för 275 mkr-1 miljard!