Beslutet klart: 30 timmar i förskolan för barn till föräldralediga från januari

Nu är beslutet taget i barn- och ungdomsnämnden i Järfälla. Från januari 2013 har barn till föräldralediga rätt till 30 timmar i veckan i förskola och familjedaghem. Förvaltningen går nu ut med officiell information om detta till alla berörda.

Det här är en viktig förändring som ger barn till föräldralediga ökad tillgång till den fina verksamheten i förskolan. Det handlar inte längre bara om omsorg om barnen utan förskolan har ett allt tydligare uppdrag att arbeta med barnens lärande. Det blir också en viktig grund för fortsättningen i skolan.

Samtidigt som barn- och ungdomsnämnden tog beslutet fastställdes också peng och s k lokalpeng för förskolor och skolor. Det innebär för förskolornas del ett större påslag än som beräknats tidigare. Förskolorna får nu hyggliga möjligheter att möta lönekostnadsökningar 2013.

Beslutet i barn- och ungdomsnämnden togs av allianspartierna mot S och MP. De båda senare partierna ville inte medverka. Motivet är oklart.

Mer information:
Bo Winander (FP)
Ordförande i barn- och ungdomsnämnden