Beslut fattat – ny skola i Jakobsberg

Nu är beslutet fattat. Det blir en ny skola för elever i årskurserna 6-9 i centrala Jakobsberg. Beslutet togs gemensamt och enhälligt över alla partigränser av utbildningsnämnden (ansvarar för gymnasieskolor) och barn- och ungdomsnämnden (förskolor och grundskolor).
 
 
Den nya skolan etableras i lokaler som idag tillhör de två Järfällagymnasierna NT (naturvetenskap, teknik) och SAM (samhälle och humaniora). Skolan får en viss avskildhet med egen ingång, egna sammanhållna lokaler och "egen" skolgård.
 
 
Lokaliseringen av den nya grundskolan i gymnasieområdet möjliggör nu ett nära samarbete mellan grundskola och gymnasier. Eleverna i den nya grundskolan kommer att erbjudas fördjupningar i t ex naturvetenskap och teknik, språk och andra humanistiska eller samhällsorienterande ämnen) Det blir också ett nära samarbete med KomTek som är motsvarigheten på teknikområdet till den välkända kulturskolan.
 
 
Skolan ska stå för både bredd och spets. Elever som blir färdiga med grundskolekurserna ska erbjudas möjligheter att med hjälp av gymnasielärarna gå vidare med fördjupningar. Eleverna kommer också att kunna utnyttja gymnasieskolornas resurser i form av t ex laboratoriesalar. 
 
Skolan startar till höstterminen 2012 och erbjuder plats första året för ca 60 elever i årskurs 6. Därefter sker en fortsatt utbyggnad under kommande år.  
 
Intresserade elever får möjligheter att välja till den nya skolan från början av 2012.
 
Kulturskolan tappar elever i Rinkeby