Beslut angående Långskeppsvägen taget av kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslöt i kväll enhälligt att uppdra till Tekniska Nämnden att genomföra en avstängning vid Långskeppsvägen så att genomfartstrafik även i framtiden förhindras med undantag av cykel och servicefordon.

Folkpartiet föreslog i kommunstyrelsen att fullmäktige skulle ta ett sådant beslut för att säkerställa de boendes önskan att slippa genomfartstrafik även när den nya detaljplanen för Ormbacka genomförs.

Med kvällens beslut i fullmäktige skall det inte behöva råda någon osäkerhet inför framtiden. Långskeppsvägen är en i många stycken annorlunda väg – den fungerar nästan som ett yttre vardagsrum för husen utmed vägen – är näst intill att se som en lekplats för de mellanstora barnen. De boende har flitigt uppvaktat kommunen för att förklara varför man inte vill tillåta möjlighet att ta sig igenom med bil från Österdalsvägen till området innanför.