Beroendecentrums avtal- satsning på tillgänglig alkoholmottagning

Beroendecentrum Stockholm är den landstingsdrivna beroendevården i Stockholms län. I deras avtal för 2013 är den största förändringen en kraftig ökning av budgeten för den relativt nystartade mottagningen för alkohol och hälsa på Riddargatan 1. Det är en mottagning för dem som inte söker den ordinarie beroendevården – de anser sig inte ha ett missbruk, de tror inte att de vanliga beroendemottagningarna är för dem, eller så vet de inte ens att de finns. Men de har insett att de behöver behöver hjälp att hantera sin alltför höga alkoholkonsumtion.

Birgitta Rydberg Foto: Erja Lempinen

Denna mottagning har varit väldigt framångsrik under sitt första år och nu tredubblar vi i princip budgeten. 600 patienter beräknas få hjälp under 2013.