Berghemskolan

Berghemsskolan i Järfälla ä en F-5 skola  och består av ca 190 elever. Berghemskolan ligger på Blixtvägen 28 i Kallhäll. Det finns förberedelseklasser på skolan för ca 20 elever. På skolan arbetar ca 40 personer. I skolans värdegrund kan man läsa att Berghemskolan värdesätter god kamratskap. Trygghet. Repet och ansvar. Berghemskolan har fler innergårdar omgärdade av byggnader och ligger i ett villaområde. Bakom Berghemskolan ligger en stor park med fotbollsplan och lekplats.

Kontakt:

Berghemskolan

Blixtvägen 28-30

17770 Järfälla

Tel: 08 580 294 50

E-post: berghemskolan@jarfalla.se