Berghems förskola

Berghems förskola ligger i Kallhäll, Järfälla. Förskolan består av 6 avdelningar varv hälften är åldersblandade barngrupper. Berghems förskola har 120 barn. Man arbetar för att barnen ska få kunskaper genom kritiskt tänkande.  På Berghems förskola arbetar det ca 20 stycken personer. Förskolan ligger i ett radhus- och villaområde och omgärdas av träd och buskar runt om förskolan.

Kontakt

Berghems förskola

Östanvägen 4

177 71 Järfälla

Tel: 08-5802805

Berghems.forskola@jarfalla.se