Behöver Simhallen bli en stridsfråga?

Anita Mickos
Anita Mickos (FP) vill utveckla Säby gård.

I ett pressmeddelande från Socialdemokraterna påstår man att alliansen fördröjer en ny simhall och går till skarp attack på några punkter. Märkligt nog saknar de fakta i målet och skriver att saker verkar vara på ett visst sätt. Det ”verkar” som om det varken skulle bli äventyrsbad, hopptorn, läktare mm.  Verkar – var finns fakta? Att bygga om simhallen är ett stort projekt som sträcker sig över ett antal år och kräver stora investeringar. Jag har för Folkpartiet på denna sida tidigare visat på de behov som vi ser i frågan och påpekat att simhallen behöver byggas om och det snart!

Det är självklart att alla utgifter måste sättas under lupp. Alltför många simhallsrenoveringar på andra orter har visat sig skena i väg vad det rör kostnaderna.  Vi bör både värna om Järfällas behov av en större simhall och handskas med skattepengarna på ett ansvarsfullt sätt.

Projektet avses byggas i etapper. Först byggs den nya 50-meters bassängen ut utanför nu befintlig simhall och under tiden fungerar den gamla delen som förut. När den nya delen är klar flyttar verksamheten dit för att då i sin tur stänga den gamla bassängen. Den nya bassängen kan vid behov delas i två delar för att bättre tjäna dagliga verksamheter i hallen. Denna redovisning har Mika Metso (S) hört i nämnden. Frågan om läktarna vid den nya bassängen har diskuterats då Simförbundets krav på läktarnas storlek är nästa orimliga för att man skall kunna använda hallen för större simtävlingar. Inte ens Eriksdalsbadet uppfyller dessa krav, ändå används den för stora och internationella tävlingar. Att se över läktarkapaciteten betyder därför inte att man tänker slopa läktarna utan dimensionera dem på ett bättre sätt.

Hopptorn och äventyrsbad i den gamla bassängen tar man alltså itu med först när den nya delen är i gång. Omfattningen av dessa kommer man att i ett senare skede kunna se över. Intentionen är att få fram bra verksamhet i denna del av hallen. Hopptorn fanns redan från början och hallen har rätt djup för den delen av verksamheten. Simklubben har bedrivit hoppverksamhet i hallen . Äventyrsbad finns med i planeringen, men när det blir dags för detta bör vi nog tänka igenom vad som då är aktuellt och önskvärt. Som känt ändras teknik och behov med tiden. Vi bör nog se till att vi får en hall ”i tiden”, inte en enligt gamla mallar. Vår simhall har många möjligheter och de bör tas tillvara väl.

Ingen kan med säkerhet säga hur länge den internationella lågkonjunkturen och EU:s problem kommer att vara. Detta kommer att påverka inte bara ett simhallsbygge utan all kommunal verksamhet under en obestämd tid framöver.

Var finns socialdemokraternas markering i budget 2013? Vi kan inte se att man där lagt till nya pengar för simhallen.

Vi är alla överens om att simhallen behövs. Folkpartiet har tydligt markerat att vi anser den nödvändig . Skall vi då börja bråka om denna? Vore det inte bättre om vi i stället satte krutet på att få fram en bra lösning och komma i gång med bygget?

 

För Folkpartiet

Anita Mickos

Ordförande Kommunfullmäktige

Ersättare i Kultur och fritidsnämnden

Läs socialdemokraternas utspel här.

Varför bygger ni inte bara ut simhallen?