Begravningsavgiften blir enhetlig 2016

Begravningsavgiften kommer from 2016 att bli enhetlig över hela landet med undantag för Stockholm och Tranås där det är kommunen och inte svenska kyrkan som ansvarar för begravningsverksamheten. Regeringen har dock fått i uppdrag att utreda hur även dessa två kommuner ska omfattas av beslutet.

Skillnaderna mellan begravningsavgifterna är så mycket som 1000% procent uppger tidningen Privata affärer. http://www.privataaffarer.se/nyheter/begravningsavgift-blir-lka-507480. I Stockholm betalar man minst där avgiften är 0,065 % av inkomsten medan Övre Älvdal betalar mest med 0,76 % av inkomsten.