Båttaxi till barkarbystaden

Båttrafik till barkarbystaden, snart en verklighet? Foto: fotoakuten.se

När tunnelbanans nya sträckning är färdig så kommer Barkarby att vara en av de stora trafikknutpunkterna i Stockholms län med bussar, pendeltåg, regionaltåg och tunnelbana. Men vi vill mer, för att kunna erbjuda fullgod service till medborgarna bör båttaxi införas på Bällstaån.

I Stockholms län finns det en stor mängd öar, vattendrag och sjöar. Idag ses dessa ofta dessa vattendrag som hinder, något som ligger i vägen när man exploaterar marken, historiskt sett har det dock inte varit så. I alla tider har vattendragen varit förbindelsenerver som bundit människor samman och möjliggjort handel och kommunikation, det är först under senare år som vi vänt oss bort från detta och istället anlagt dyra motorvägar och rälsbyggen.

Att återgå till det gamla sättet att färdas skulle inte bara vara en stor tillgång för Järfällaborna utan även sätta kommunen på kartan och tydligt demonstrera att Järfälla visar vägen.

Vi är medvetna om att i sin nuvarande form är Bällstaån inte lämplig för båttrafik, men genom att omförhandla avtalet om Veddestabron med trafikverket är det rimligt att vi skall kunna bredda ån till en riktig vattenfarled. Genom att i samband med detta arbete anlägga en kanal ut till Mälaren skulle man även enkelt kunna köra regelbundna turer till andra Mälarstäder och till kommuner inom länet så som Ekerö. En framtida utbyggnad av Bällstaån skulle även kunna tillåta anläggandet av en marina i centrala delar av Barkarby vilket avsevärt skulle öka attraktionskraften i kommunen.

Vinertid skulle båttrafiken kunna ersättas med svävare eller släde.

Vi ger oss inte! Järfälla skall visa vägen, hela vägen!