Bästa sättet att använda 6 miljarder?

Fotbollen och andra arenaidrotter drömmer om publiksiffror och idrottsliga framgångar av sällan skådat slag. För på annat sätt kan man väl inte tolka att det nu byggs idrottsarenor i Stockholm och Solna för 6 miljarder – Nationalarenan i Solna och Stockholmsarenan vid Globen och en tredje arena för DjurgårdsfotbollenÖstermalm.

Kommer en fotbollsmatch i Sverige att någonsin kunna samla så mycket folk som 60.000 åskådare. Knappast!  Skall dessa jätteanläggningar utnyttjas till mer än hälften av sin kapacitet behövs det rejäl draghjälp från kulturlivet i alla dess former. Men endast ett fåtal av de stora internationella musikproduktionerna kan fylla dessa jätteanläggningar under ett år. Allsvenska fotbollen lär aldrig göra det och ett internationellt idrottsutbyte kanske en gång vart femte år. Är det värt 6 miljarder i investeringar och ett årligt driftsunderskott som vi i dag inte vet något om?
Det sparas och snålas på vart enda konto i den kommunala verksamheten; nästan dagligen är det någon idrottsklubb som uppvaktar pengaansvariga i någon kommun för att berätta om minskande sponsring, vikande biljettintäkter och allt dyrare utrustning till ungdomslagen, brist på träningstimmar, nedgångna duschrum, överbelastade ledare och dyrare transporter. Alla kommunpolitiker lyssnar intresserat, lovar undersöka saken och återkommer någon enstaka gång med ett positivt besked.
Var finns den rimliga balansen i allt detta? Ja, inte hjälper det att fokusera på mastodontiska arenabyggen som, för att klara sin ekonomi, skall tävla om samma skattekronor som breddidrotten. Stockholmsregionen är visserligen dynamisk, växande och kan unna sig mycket. Men med minsta eftertanke borde det vara självklart att regionens gemensamma bästa inte är mer av samma sak, men väl mera av olika saker. Den breda vardagsidrotten får inga nya tillflöden genom tre nya jättearenor, kulturlivet blir vare sig mer spännande eller innehållsrikt när man kan välja mellan tre gigantiska spelplatser och publikunderlaget räcker inte för att fylla tre arenor samtidigt. Så varför denna fokusering på lika anläggningar? Varför inte i stället nu byta fokus – till en för stockholmsregionen väl avvägd scen för all världens musikteater!  Vi behöver olika saker i en huvudstad med ambitioner att synas och höras i världen.       

Mer information: Lars Bergstig (FP Järfälla)
1:e vice ordförande i kommunstyrelsen

Detaljplan Nationalarenan
Se arbetet på Swedbank Arena live