Barnskötare utbildade sig till förskollärare, startar eget familjedaghem

För några år sedan tog Järfälla initiativ till en utbildning av barnskötare till förskollärare. Bakgrunden var och är en stor brist på förskollärare i stockholmsregionen. Utbildningen har genomförts som en distansutbildning av Södertörns högskola och det blev totalt 17 barnskötare, anställda i någon av Järfälla kommuns egna förskolor, som nu efter flera års arbete med studier och arbete parallellt har avslutat utbildningen.

En av de nya förskollärarna, Annika Eklund, har nu efter ansökan fått tillstånd av barn- och ungdomsnämnden i Järfälla att starta ett privat familjedaghem. Nämnden har nyligen fastställt vilka krav som ska gälla för att starta privata familjedaghem med kommunal ”peng”. Ett av de viktigaste kraven är att verksamheten ska ledas av förskollärare. Annika är ju väl kvalificerad för uppgiften efter många års arbete med barn och nu också en färsk utbildning till förskollärare.

För att uppfylla kommunens krav om öppethållande, upp till 55 timmar i veckan, kommer Annika att dela verksamheten med sin särbo.

Vi önskar Annika lycka till med starten av det nya företaget!

Mer information:
Bo Winander (FP)
Ordförande i barn- och ungdomsnämnden