Barnomsorg på obekväm arbetstid

Många föräldrar till små barn arbetar på andra tider än vanlig kontorstid. Det gäller bl a ofta inom serviceyrken som vård och omsorg, handel och transporter. Vanliga öppettider inom barnomsorgen passar inte alltid och då gäller det att hitta andra lösningar. Oftast blir det ett trixande mellan mamman och pappan om vem som ska lämna och hämta barn. I andra fall rycker föräldrar och bekanta in för att överbrygga den tid barnomsorgen inte är tillgänglig. I en del fall tvingas föräldrar till anpassning av arbetstiden för att det hela ska gå ihop.

Svårast är det för ensamstående föräldrar utan tillgång till släkt och tjänstvilliga vänner i närheten.

Många kommuner, också Järfälla, har därför utökat tiden då barnomsorgen ska vara öppen. Nu rapporteras om att fler kommuner går i den riktningen (se bland annat artikel om detta i SvD ”Många kommuner startar nattis”).

Ibland kallas detta ”nattis”, men det är bara en form av många. Omsorg om barn under natten är den i särklass dyraste formen av barnomsorg (se Hanne Kjöller i DN ”Skilj på behov och begär”) som i praktiken också innebär att ett barn har omsorg både dagtid och nattetid. Många kommuner har i stället kvällsöppet eller förlängt öppethållande.

I Järfälla har all barnomsorg öppet elva timmar under veckans vardagar. I varje kommundel har sedan ett par år tillbaka någon förskola dessutom öppet ytterligare en timme per dag, dvs tolv timmar. Inom barn- och ungdomsförvaltningen utreds f n möjligheterna att gå vidare. I utredningsarbetet ingår både att bedöma behov och efterfrågan men också olika möjliga lösningar.

Det är rimligt att vi utvecklar möjligheterna till barnomsorg på obekväm arbetstid. Samtidigt är det viktigt att göra det på ett sätt som fungerar för både barn och föräldrar och är kostnadseffektivt. Det sistnämnda är viktigt eftersom varje satsning i praktiken innebär att vi avstår från något annat.

Ännu har barn- och ungdomsnämnden inte fått något förslag att ta ställning till. Det är dock troligt att vi står inför beslut i frågan inom det närmaste året.

Mer information:

Bo Winander (FP)
Ordförande i barn- och ungdomsnämnden

Olovslunds förskola, Järfälla kommun. Skolan på bilden har inget samband med artikeln.
Foto: Google Earth