Barnomsorg på kvällar, nätter och helger i Järfälla?

Många föräldrar runt om i Järfälla har under veckan fått hem ett brev från Barn- och ungdomsdirektören i Järfälla kommun, Kah Slenning Carlstam. Barn- och ungdomsförvaltningen i Järfälla undersöker just nu behovet av att införa barnomsorg i Järfälla på obekväma tider. Detta gäller inte enbart förskola och det som brukar kallas för nattis utan gäller även barn i åldern 1-12 år. Det handlar utöver kvällar och nätter även om helgtider.

Järfälla har idag ingen förskola eller barnomsorg som är öppen på kvällarna och för att utreda behovet så ber man nu föräldrarna svara på en enkät som skickas hem. Utöver behovet så måste kommuner även sträva efter att det finns barnomsorg under obekväm arbetstid. Efter undersökningen så är det kommunen som bestämmer förutsättningarna i form av tider och utformning på barnomsorgen. Vill ni komma i kontakt med utredaren på kommunen så skicka ett mail via folkpartiet@jarfalla.se