Barnens träd- symbol för rätt till en värdig barndom

En solig eftermiddag träffar jag Jonas Paulman som startade föreningen Barnens träd. Barnens träd är ett projekt som finns till för barn och ska symbolisera alla barns rätt till en värdig barndom i enlighet med barnkonventionen. Varje träd ska planteras av barn och bredvid varje träd ska en skylt med en text om barnens rättigheter enligt FN:s barnkonvention finnas.

Jonas berättar att hans engagemang för barn och barnens rättigheter började i hans egen barndom som han själv ser som förlorad. Han blev tidigt placerad i fosterhem och fick där utstå svåra missförhållanden vilket idag har lett till att Jonas är en av de 688 personer som staten bad om ursäkt till efter vanvårdsutredningen.

Drömmen om Barnens träd föddes först när Jonas blivit vuxen, men symbolen av trädet har funnits medPlantering barnens träd Järfälla honom så länge han kan minnas. ”När jag var liten fick jag inte kärlek och omsorg och då gick jag och kramade träd, de stod alltid kvar. Det gjorde inte vuxna, berättar han”. Minnena från barndomen och träden utvecklades till Barnens träd som nu håller på att växa till en stark symbol för barns rättigheter.

Jonas har arbetat ideellt i 30 år före han började arbeta med barnens träd. Bland annat har han rekord i handskakning och samlade i och med detta in 25 000 kronor till Rädda barnen. Han fortsatte göra insatser för välgörande ändamål såsom SOS-barnbyar, Rädda barnen och Friends genom idrottsliga prestationer såsom paddling, löpning och simning. Jonas själv säger att han i och med detta har lyckats vända sina upplevelser i barndomen till något bra som hjälper andra barn i samma situation.

Jag frågar Jonas om hur Barnens träd är tänkt att användas rent praktiskt och då svarar han att barn ska kunna få trygghet där, de ska kunna sätta sig där om de mår dåligt så att deras lärare och kamrater kan uppmärksamma det. Barn som inte har någon att leka med kan också sätta sig vid trädet och på de sättet visa andra barn att han/hon vill ha någon att leka med.

Genomföra idrottsprestationer för välgörande ändamål och plantera Barnens träd så håller Paulman också föreläsningar för skolpersonal om Barnens träd, det märks tydligt att barns rättigheter är något Jonas brinner mycket för. Hittills har ca. 70 träd planterats runtom i Sverige, innan året är slut ska 40 träd till planteras. Under 2015 är planen att ytterligare 50 träd planteras runtom i landet, allt för barnens skull.

I Järfälla har 4 träd planterats och är döpta till ”kompisträd”, träden planteras tillsammans med Rotary som engagerat sig i detta projekt i hela landet. Kompisträden står vid Tallbohovskolan, Nybergskolan, Berghemskolan och Olovslundsskolan. På alla skolorna hjälpte självklart barnen till med planteringen.

Jonas berättar att han fått mycket positiv respons, både av barnen som är med under planteringen men också av föräldrar som berättar att han berör mycket. Som avslutning på vårt möte frågade jag Jonas om han har något medskick till barn som far illa, hans svar var: ”Håll inte ondskan inom dig och skäms inte. Det är viktigt att ta hjälp.”

Jonas arbete kan följas på Facebook: https://www.facebook.com/pages/Barnens-Tr%C3%A4d/

152564134899044?fref=ts

Barnens träd