Barndomen är NU. Det är NU våra skolbarn behöver hjälp

Kalltorpskolan_i_Kallhall
Plan för personalförsörjning i Järfällas skolor. På bilden: Källtorpskolan i Kallhäll
Idag är det skolavslutning i Järfällas skolor och trots gråa moln kommer barnen sjunga om sol och sommar och allt det som gör barndomen till en gyllene tid i livet.
Men en del skolor i Sverige som stänger för lovet kommer inte att öppnas i höst. Om det är rätt att stänga skolor med dåliga resultat debatterades av Rossana Dinamarca (V) och Andreas Konstantinides i P1 nu på morgonen. Dinamarca menade att man ska arbeta för att vända resultaten i skolorna men Konstantinides hade varit med i beslutet att stänga Rosengårdsskolan efter 25 års kamp för att höja den. Det låter bra att kommunerna ska arbeta för att alla skolor ska bli likvärdiga och att man ska satsa mer. (Ironiskt nog berättade Ekonyheterna samtidigt att Skolverket har funnit att statliga skolsatsningar troligen bidragit till att öka skillnaderna. De bra skolorna och de stora kommunerna har tagit för sig och fått ännu bättre förutsättningar.)
När jag lyssnar på debatten mellan Dinamarca och Konstantinides tänker jag att mina barns liv är nu. Om deras skolor inte har bra resultat, inte kan stötta dem i lärandet eller skydda dem mot mobbning så är det NU de behöver hjälp. Att skolan om några år lyckats vända resultaten och minskat mobbningen är bra – men inte för eleverna som går där NU. Barndomen är så kort och ett par år är lång tid för ett barn. Barndomen är NU. Den kan inte göras om och barnen själva är de som har minst inflytande över hur deras liv blir under dessa år.
Det är bra att det fria skolvalet finns. Vi föräldrar kan lyssna på våra barn och välja en skola som blir bra just för dem. Men om det leder till att eleverna väljer bort en skola? Ska en skola hållas öppen när allt pekar på att upprepade satsningar och försök till förändringar inte gjort skillnad? Att stänga en skola är inget lätt beslut, men ibland måste vi vuxna ta det beslutet för vi har inte rätt att offra elevernas barndomsår. Jag hoppas alla barn får ett skönt sommarlov och med glädje kan se fram emot att börja skolan igen i höst. För deras liv är NU.
Kristina Westerdahl (FP)