Barn med autism tar hjälp av dator

Järfälla kommun delar varje år ut sex NovaStipendium till olika ungkulturprojekt i Järfälla. Denna gång fick bl.a. Sandvikskolan detta stipendium för sitt arbete med autistiska barns skriv- och berättarförmågor. På Sandviksskolan har eleverna fått använda sig av datorer för att skriva sina berättelser.
Skolan kommer bl.a. använda stipendiepengarna till att ge ut en bok med elevernas berättelser, man planerar också att köpa fler datorer till undervisningen.
Folkpartiet vill gratulera alla stipendiater till NovaStipendium!
Andra skolor som NovaStipendiet delats ut till i år:
Montessoriskolan Växthuset, Kulturskolan JärfällaKultur/Järfälla kommun (2 stipendium), och Aspnässkolan.
Läs mer här.