Barkarbystadens tillfälliga förskola och skola

Den tillfälliga förskolan och skolan i Barkarbystaden kan få 250 platser och ca 45 anställda när den eventuellt står klar i sommar.

Barkarbystaden tillfälliga förskola och skola kan komma att byggas på den här platsen

I Barkarbystaden så fortsätter utbyggnaden av bostadshusen och med det kommer också ett behov av att skapa skolor i området. Planer finns på en permanent förskola och skola i Barkarbystaden inom några år men fram till dess så kommer det att behövas tillfälliga skolor i området.

Man har tidigare hoppats på att det ska stå en skola färdig i Barkarbystaden till hösten 2013 men pga av olika orsaker så finns det en risk att detta kommer försena bla på grund av att marken där man först ville bygga har visat sig vara olämplig. Barkarbystadens förskola och skola kan nu komma att byggas utmed Fänriksvägen. Eftersom det är en temporär förskola och skola så hyr man modulbyggnader

Skolan kommer att byggas i två etapper där fördelning kommer att se ut så här:

Förskolan i Barkabystaden (temporär):

Etapp 1: Förskolan får plats med ca 100 barn i åldern 1-5 år.

Etapp 2: Plats för ytterligare 100 barn

Totalt kommer den temporära förskolan att få plats med ca 200 barn i åldern 1-5 år.

Förskolan föreslås delas upp i flera avdelningar med flera förskolegrupper där grupperna varierar i storlek men för barn i åldern 1-3 år så kommer grupperna bestå av ca 15 barn per grupp, för barn i åldern 4-5 år så beräknas grupperna bestå av ca 17-18 barn per grupp.

Skolan i Barkarbystaden (temporär):

Etapp 1: Skolan byggs enbart i en etapp och då ges plats för ca 50 barn och elever i åldern 6-7 år. Detta innebär alltså förskoleklass och årskurs 1.

På skolan i Barkabystaden så planeras klasserna bestå av ca 25 elever per klass och då blir det en förskoleklass och en årskurs 1 klass.

Förskolan och skolan kommer till en början alltså att bestå av ca 150 barn och elever, när den temporära skolan är fullt utbyggd så finns det plats för ca 250 elever. Till detta tillkommer ca 42 förskolelärare/lärare, 1 administrativ personal, 1 förskolechef och 1 rektor.

Skolmaten i den temporära förskolan skolan:

Förskolan och skolan i Barkarbystaden kommer att få en skolmatsal med plats för ca 115 elever per sittning. Lunchen serveras i matsalen medan frukost och mellanmål kommer att serveras på de olika avdelningarna i förskolan och skolan. Maten i den temporära skolan kommer att skickas från ett externt kök.