Barkarbystaden: Tunnelbana eller pendeltåg?

Barkarbystaden
Färdiga planer för 4000 lägenheter i Järfälla. På bilden växer Barkarbystaden i Järfälla fram.

Tunnelbana till Barkarby eller inte, det är en stor fråga. För pendlare är tunnelbanan överlägsen alla annan kollektivtrafik. Den har hög turtäthet och liten risk för förseningar. Att få vänta inomhus, varmt och skönt på vintern, är en extra guldkant. (Själv står jag utlämnad till vädrets makter varje vardagmorgon året om på en pendeltågsstation tillsammans med andra som saknar alternativ till pendeltåget.)

 Men med tunnelbana till Barkarbystaden kommer också ett krav på att bygga 10 000 bostäder, alltså dubbelt så många som planerats hittills. Det kommer bli en riktig stad på det gamla flygfältet! Hus och gator, asfalt och betong. Det blir en stor kontrast mellan Barkarbystaden och naturreservatet Järvafältet det gränsar till. Men varför inte? Om man bygger tätt på höjden i Barkarbystaden så kan Järfälla kommun bygga mindre i andra delar av kommunen och spara andra grönområden.

Men den avgörande frågan handlar egentligen inte om tunnelbanan. Den handlar om att Barkarbystaden måste bli en attraktiv stadsdel så att de som söker bostad i Stockholm vill flytta in där. Vad vill framtidens bostadsökare ha? Vi politiker måste söka svaret på den frågan nu.

Kristina Westerdahl

Folkpartiet Järfälla