Barkarbystaden i Järfälla Kommun

Karta över Barkarbystaden i Järfälla

Barkarbystaden är tänkt att få en befolkning på 15 000 människor och 6 000 arbetsplatser. En försäljning av kommunens mark för exploatering av Barkarbyfältet med sexvåningar höga bostadshus ger en tillfällig inkomstförstärkning för Barkarbystaden, men innebär samtidigt ökade kommunala kostnader för utbyggnad av infrastrukturen, förskolor, skolor och annan kommunal service. Vare sig staten eller kommunen kan kommendera fram nya arbetsplatser. En snabb utbyggnad av Barkarbystaden kommer att medföra en ökad inpendling till Stockholm och därmed ökade trafikproblem. Kommunens mark på fältet förlorar inte i värde om man väntar med exploateringen – tvärtom kommer värdet att var mycket högre om cirka tio år då de regionala
trafikinvesteringarna har börjat genomföras.

Information om Hjulstakorset SVD