Barkarbyskolan

Barkarbyskolan ligger på Veddestavägen 3 i Järfälla. Skolan har stora ytor för rastverksamhet och en stor fotbollsplan ligger bredvid skolan.  Barkarbyskolan är en del av Barkarbyenheten som består av Helikoptervägens förskola, Barkarbyskolan och Barkarby förskola.

Skolundersökningen för Barkarbyskolan årskurs 5

Rickard Ernfors är rektor på Barkarbyskolan

 

Barkarbyskolan

tel: 08-58029935

Veddestavägen 3, Box 6010

17506 Järfälla