Barkarby Handelsplats-3: bästa handelsområdet i Stockholm 2012

Barkarby handelsplats är 3:e bästa handelsplats när Stockholmarna själva får välja.

Nyligen gjordes en mätning av Stockholmarnas favoritcentrum där ett företag undersökte en rad olika frågor hos konsumenterna. Barkarby Handelsplats kom glädjande nog på 3:e plats i denna undersökning. Man har ställt en rad frågor till ca 1800 personer i Stockholm gällande trygghet, parkeringsmöjligheter mm.

I undersökningen delade man upp olika handelsplatser och gallerior i olika kategorier för att göra den jämförbart. Första och andra plats vanns av Sickla köpkvarter och Bromma Blocks. Mycket värdiga konkurrenter för Barkarby Handelsplats.  

I undersökningen så ansåg Stockholmarna att Täby Centrum har det bästa utbudet följt av Kista galleria.

Vi säger grattis till Barkarby Handelsplats och ser fram emot ytterligare bra placeringar i framtiden i takt med att området växer tillsammans med utbudet.

Läs hela undersökningen på företagets Evimetrix hemsida http://www.evimetrix.se/files/pdf/Pressrelease-130131-Stockholmarnas-Favoritcentrum-2012.pdf