Barkarby förskola

Barkarby förskola ligger i Barkarbyskolan i Järfälla i närheten till Veddesta. Barnens språkutveckling är något som man arbetar med på Barkarby förskola. Lokalerna har en lång historia och skolan byggdes redan 1920. Förskolan består av knappt 60 barn i olika åldrar som är fördelade på avdelningarna Ängen, Gläntan och Storskogen. Barnen tas om hand av ca 10 st. i personalen som består av förskolelärare och barnskötare. De barn som behöver sova på förskolan sover i sovsäckar utomhus på en veranda.

Skolundersökning för 2012 på Barkarby förskola hittar du här

Barkarbyskolan

Telefon 08-580 229 51

Veddestavägen 3, Box 6010

17506 Järfälla