Badklart i vissa delar av Järfälla

För några dagar sedan släpptes en mängd avloppsvatten ut i Kallhäll efter att en avloppsledning brustit. Nu har kommunen meddelat att bad åter är möjligt kring Järfällas stränder med undantag för Kallhäll och Bonäs.

Kommunens nya provsvar visar att man ska undvika att bada vid Bonäsbadet  och Kallhällsbadet efter det att avloppsvatten läckt ut i Kallhäll. Det finns risk för ecoli-bakterier och magsjuka vid dessa badplatser meddelar kommunen på sin hemsida. Under tiden kan du bad i tex Görväln och vid Bruket i Järfälla, dessa badplatser är mycket populära i Järfälla under sommaren. Och söker du på sidan hittar du mer information.