Avknoppning av offentlig verksamhet

Per-Erik Burrau (FP), styrelseledamot Järfällahus AB

Förra veckan hade DN en artikelserie angående försäljning/utförsäljning/avknoppning av offentlig verksamhet i Stockholm.  Avknoppningarna kanske är en dålig affär för stockholmarna – men är det en dålig affär för samhället totalt? Jag förutsätter att verksamheten bedrivs minst lika bra i privat regi som offentlig, vilket givetvis inte behöver stämma med verkligheten men bör göra det (det är en annan debatt).

Enligt artiklarna påstås att verksamheten sålts ca 78 mkr för billigt, förhoppningsvis har artikelförfattarna tagit hänsyn till eventuella investeringar i immateriella såväl som materiella tillgångar som gjorts från försäljningstillfället fram till värderingsdatum. Om det nu kan konstateras att verksamheterna köpts till ett för lågt pris kan ev. en eftertaxering komma att ske på den uppkomna förmånen – vilket givetvis är bra. De avknoppade företagen har enligt DN under perioden 2009-2011 gjort vinster på nästan 65 mkr. På dessa vinster ska det givetvis betalas skatt vilket innebär att staten haft skatteintäkter på ca 17 mkr. Om försäljningarna aldrig ägt rum hade det aldrig betalts in någon bolagsskatt.  Att bolagsskatt ska betalas i de avknoppade bolagen är något som sällan eller aldrig nämns i den offentliga debatten. Bolagsskatt betalas inte när verksamheten bedrivs av kommuner eller landsting varför det inte kommer att dröja alltför länge innan samhället ligger på plus. Det offentliga kommer för eller senare på plus tack vare bolagsskatten men givetvis går det snabbare att komma på plus om köparna förmånsbeskattas. Bolagsskatten sänks från 26,3% till 22% från och med den 1 januari 2013.

För övrigt anser jag att vid försäljning/avknoppning av offentlig verksamhet borde det finnas en återköpsklausul för att skapa en möjlighet att förhindra orättmätiga vinster vid eventuell vidareförsäljning.