Även äldre skall ha rätt att välja mat!

I Järfälla kommun ska varje person ska kunna leva så självständigt som möjligt oavsett ålder. Kommunens stöd till de äldre ska så långt det är möjligt anpassas efter individens önskemål vare sig detta gäller anpassning av städning, hjälp med hygien eller sina måltider. De äldre ska tillsammans med sina anhöriga ha makten över sin vardag.

Den kommunala verksamheten skall anpassas så att de äldre kan leva livet, hela livet.

Ett steg i detta är att göra måltiden till en matupplevelse inte enbart fokuserad på näringsinnehåll eller pris per portion. Smak, valfrihet och tydliga alternativ skall vara ledord. Det bör också kunna erbjudas en stor variation på maten med inspiration från olika matkulturer. I Järfälla kommun är världen välkommen.

Detta ställer höga krav på kommunen, men vi i folkpartiet tycker att det är viktigt. De som bor på äldreboende har precis som alla andra rätt att välja inte bara näringsriktig mat enligt en kosttabell utan också välsmakande mat som finns tillgänglig när man faktiskt är hungrig. Man upphör inte att vara en individ bara för att man behöver hjälp och stöd i vardagen.

Äldre ska ses som personer inte bara som pensionärer. Därför vill vi i Folkpartiet att om man som årsrik behöver bo på ett äldreboende så ska man självklart kunna välja mat på en meny med olika alternativ. Maten ska vara god, näringsrik och en upplevelse.

Jag ger mig inte. Det ska inte vara ett hinder att bli äldre, det ska vara en tillgång.

20140131_nicki liten

Nikoletta Jozsa
Folkpattiets alternativ i Järfälla