Även äldre skall få välja hur de vill bo

Alla individer skall kunna leva så självständigt som möjligt. Detta gäller framförallt de äldre som är i behov av stöd från Järfälla kommun. Kommunens stöd till de äldre ska därför i görligast mån formas efter individens önskemål. De äldre ska tillsammans med sina anhöriga ha makten över sin vardag och kommunal verksamheten ska bedrivas så de äldre kan fortsätta vara en positiv kraft i samhället. Äldre medborgare är inte ett handikapp, det är en tillgång.

I Järfälla kommun skall det vara möjligt för alla att göra en bostadskarriär, man skall som ung inom rimlig tid kunna få tillgång till en hyresrätt för att sedan om man vill ha möjlighet att flytta till bostadsrätt och kanske villa eller radhus. Samma sak måste gälla för våra äldre, särskillt de som är i behov av stöd i hemmet eller plats på ett boende.nicki kapad

För att man skall kunna erbjuda denna möjlighet till mångfald är det viktigt att Järfälla kommun kan erbjuda en flera olika stödfunktioner i alla fyra kommundelar. Det skall finnas ett utbud av ordinära äldreboenden, seniorbostäder och vård- och omsorgsboende samt naturligt vis en väl fungerande hemtjänst för de som väljer att bo kvar i sin villa eller lägenhet men kan behöva lite extra hjälp.

Att kunna erbjuda en stor blanding av olika boende former skapar ett flexibelt system där individen sätts i främsta rummet. För det är väl självklart att morfar själv ska bestämma när han vill duscha eller att mormor får avgöra när hon behöver flytta.

Att bli äldre är inget hinder, det är en tillgång.