Articles by Bo Winander

Yngre skolbarn får mest i budget 2015

De yngre skolbarnen i Järfälla får mest i det budgetförslag för 2015 som allianspartierna i barn- och ungdomsnämnden nu beslutat om. Den mycket stora satsningen är ett resultat av alliansregeringens s k lågstadielyft. Det ger…


No Picture

Tallbohovsskolans högstadium läggs ner

Barn- och ungdomsnämnden ska vid sitt sammanträde i december ta ställning till ett förslag från förvaltningen om nedläggning av högstadiet på Tallbohovsskolan i Jakobsberg.  Bakgrunden är att allt färre elever söker till de högre årskurserna…Kalltorpskolan_i_Kallhall

100 Järfällalärare i karriärtjänster

Till hösten 2014 kan omkring 100 lärare i Järfälla ha karriärtjänster som förstalärare eller lektorer. Det innebär en flerdubbling av antalet tjänster från läget hösten 2013. Satsningen är en del av alliansregeringens budgetförslag för 2014….
Aspnasskolan

Resultatförbättringar i Järfällas skolor

Sedan flera år arbetar barn- och ungdomsnämnden med ett systematiskt kvalitetsarbete. Till grund för arbetet ligger det resultatförbättringsprogram nämnden antog för några år sedan. Varje läsår avslutar barn- och ungdomsnämnden med en genomgång av programmet….