Articles by Nikoletta Jozsa

CSN ska hjälpa, inte stjälpa

I förslaget till Folkpartiet Liberalernas nya partiprogram kan vi läsa följande formulering: Studiemedelssystemet ska skapa förutsättningar för alla oavsett ekonomisk bakgrund att studera på akademisk nivå. En examensbonus ska finnas för studenter som fullföljer sin…