Articles by Anne-Marie Holm

bild_pa_pengar

Järfällas ekonomi är inte i fritt fall!

Järfälla har under en längre period haft en svag skattekraftsutveckling. Detta gäller både när vänstersidan var i majoritet och efter 2006, då Alliansen har haft majoriteten. Enligt SCB:s mätning av utveckling under perioden 1999-2009 låg…