Articles by Lars Bergstig

1,2 miljoner i ökade kostnader för Kvarnbacken

Vi kan nu berätta att Järfällas skattebetalare kommer att få betala över 400.000:- mer per år för driften av lågtröskelboendet och härbärget Kvarnbacken i Jakobsberg. Det är resultatet av Socialnämndens beslut att låta Stockholms Stadsmission…


RIA förlorar upphandling i Järfälla

Ria-Hela människan förlorar upphandling i Järfälla trots lägre pris och 40 års samarbete med kommunen. Trots stöd i lagen så får RIA inte komplettera sitt anbud. Sedan den 1 februari 1997, dvs under 16 år…Trafikplatsen i Kallhäll byggs om

Ombyggnaden av trafikplatsen i Kallhäll kommer påbörjas under våren 2013 för att öka framkomligheten. ”-Det skulle förbättra för trafiken i området och ge en bättre vardagsmiljö i Polhemsområdet med nya bullerplank, säger Folkpartiets gruppledare i…


No Picture

Fel av Socialdemokraterna i Järfälla

I årets sista nummer av Mitt i Järfälla (25 dec) finns två insändare från socialdemokraterna. Båda innehåller felaktigheter. 1)Det är fel att ge sken av att Barkarbystaden snabbt kan få en utbyggd t-bana. Skälen är…


Reservation om Veddestabron

Reservation I ärende Omförhandla tidplanen för uppförande av Veddestabron – Svar på motion från Lars Bergstig (Fp) Yrkande att kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att bifalla motionen Bakgrund Järfälla kommer under en rad år att ha…


Framtidens tidningar

Det pågår en debatt kring framtidens tidningar. De stora tidningshusen lika väl som de små landsortstidningarna letar efter sitt ekonomiska utrymme och sitt uppdrag i den digitala världen. I det obegränsade informationsflödet runt om oss…