Articles by Lars Bergstig

Tunnelbana till Barkarby

Tunnelbana till Barkarby – en bakgrund

Alltsedan tunnelbanan till Hjulsta öppnades 1975 har vi i Järfälla diskuterat fördelarna med att knyta samman tunnelbanenätet med pendeltågsnätet i Barkarby eller i Jakobsberg. När linjen till Akalla öppnades 1977 blev en förlängning av denna…No Picture

Järfällahus håller bolagsstämma

I fredags (den 5 april) var det bolagsstämma med Järfällahus AB, JHAB. JHAB är kommunens allmännyttiga bostadsbolag med drygt 6000 lägenheter (totalt i kommunen finns 28.000 lägenheter). Bolaget bildades 1953. I beståndet finns också drygt…


Värnskatt – Så här fungerar svenska värnskatten

Vad är värnskatt och hur fungerar det? Folkpartiets programkommitté har i dagarna presenterat sitt förslag till nytt partiprogram som skall fastställas av partiets landsmöte i höst. Vi ska här under våren återge delar av programförslaget….