Attraktiva studiemiljöer

 Det är viktigt att den fysiska miljön i våra skolor och förskolor är fräsch och motiverar till bra studieinsatser. Järfälla kommun har under några år lagt ner mycket pengar på nybyggnad, ombyggnad och uppfräschning och ytterligare insatser planeras och är budgeterade.Nu har barn- och ungdomsnämnden gett förvaltningen i uppdrag att tillsammans med fastighetsförvaltningen ta fram en plan för attraktiva studiemiljöer.
Alla kommunala lokaler för förskolor, fritidshem och skolor ska gås igenom och för varje lokal görs en plan för upprustning. När planen är klar kostnadsberäknas den och sedan hoppas vi att kunna fastställa planen till ett program för upprustning att genomföras under ett antal år framåt.

I närtid räknar vi också med att fastighetsförvaltningen tar över ansvaret från rektorerna för skolornas och förskolornas s k löpande inre underhåll. Det handlar om sådant som målning och tapetsering. Vi räknar med att det också ska leda till bättre standard och dessutom får rektorerna mer tid att ägna sig åt huvuduppgiften – det pedagogiska ledarskapet.

Mer information: Bo Winander (FP), ordförande i barn- och ungdomsnämnden