Attraktiva lärartjänster också i Järfälla – lektorstjänster till hösten 2012

Det pågår en viktig diskussion om hur läraryrket ska bli mer attraktivt. Lönefrågorna är naturligtvis i fokus, men det finns dessutom andra vägar att gå.
Häromdagen flaggade utbildningsminister Jan Björklund för två nytillsatta utredningar; den ena om att införa lämplighetsprov till lärarutbildningen, den andra om lektorer och adjunkter i den svenska skolan.

Också i Järfälla driver allianspartierna den här frågan.

Nyligen fattade barn- och ungdomsnämnden beslut om två uppdrag till Förskola och grundskola, dvs den centrala organisationen för Järfällas kommunala skolor och förskolor. Båda uppdragen ingår i ett nytt samlat program för att förstärka arbetet med forsknings- och utvecklingsfrågor och internationell verksamhet.

Det ena uppdraget är att utveckla tjänstekonstruktioner som gör det möjligt att kombinera med forskning eller forskarutbildning. Uppdraget ska redovisas till nämnden under våren 2012 med möjlighet till tjänstetillsättningar till hösten 2012.

Det andra uppdraget är att utreda möjlig form för, omfattning av och innehåll i kommunala lektorat och att till nämnden också i det här fallet återkomma under våren 2012 med möjlighet till tjänstetillsättningar till hösten 2012.

Lönefrågorna för lärare är något som hanteras lokalt på varje skola. Lönesättningen är individuell och rektor har möjlighet att styra både ingångslöner och löneutveckling. Naturligtvis är ekonomin den begränsande faktorn. Det gör att våra politiska beslut om skolpeng och annan finansiering av skolornas verksamhet är avgörande.

Rent allmänt ligger lärarlönerna i Järfälla på samma nivå som i ett genomsnitt av kommuner i Stockholms län. Lönespridningen förefaller också vara ungefär som i andra kommuner.

Mer information:

Bo Winander (FP)
Ordförande i barn- och ungdomsnämnden

Läs mer här: SvD , DN