Aspnässkolan

Aspnäskolan ligger i centrala Jakobsberg bredvid Jakobsbergs sjukhus. Aspnässkolan i Jakobsberg har en stor innergård med lekplatser, bollplank och andra funktioner som lockar till lek under rasterna. På skolan finns det elever mellan 6 och 12 år och Aspnässkolan har kapacitet för ca 160 elever. Trygghet, Kunskap och Självkänsla är något som skolan arbetar för att skapa.  Eleverna har inflytande över verksamheten i skolan genom planering av verksamheten.

Aspnässkolan F-Åk 5
Förberedelseklasser
Birgittavägen 21, 177 31 Järfälla
Tfn. 08-58029402