Aspnäsförskola

Aspnäs förskola i Jakobsberg ligger på Aspnäsvägen 22. Förskolan har barn i åldern 1-5 år som är fördelade på 6 st. åldersblandade grupper. Barnen i Aspnäs förskola går hela sin förskoletid i samma barngrupp. Förskolan har ett eget kök där maten varje dag lagas på plats.

Kontakt:

Topasen 08-580 282 15
Rubinen 08-580 282 13
Diamanten 08-580 286 64
Kristallen 08-580 282 11
Smaragden 08-580 282 17
Opalen 08-580 294 35
Safiren 08-580 287 95

Aspnäs Förskola
Aspnäsvägen 22
177 37 Järfälla

tel: 08-580282 18

aspnas.forskola@jarfalla.se