Ansvarsfull budget presenteras av regeringen

Idag presenterade regeringen sin budget. Ansvar är ledordet i budgetpresentationen, då den globala skuldkrisen i hög grad påverkar även Sverige. Anders Borg (M) berättade under dagens presskonferens att under Almedalsveckan trodde han fortfarande på ett reformutrymme på 30 miljarder kronor, arbetslösheten såg ut att falla och tillväxten öka. Efter sommaren ser läget helt annorlunda ut och de 30 miljarderna har försvunnit. Borg fortsätter med att förklara att Europa står inför den mest riskfyllda ekonomiska situation vi har upplevt.
Regering måste föra en ansvarsfull ekonomi för att ta Sverige helskinnad genom den ekonomiska krisen. Därför har man nu dragit ner på reformernas storlek och omfördelat resterande 15 miljarder till bl.a. infrastruktur- och arbetsmarknadspolitik, detta för att motverka den ekonomiska osäkerheten.
Folkpartiets utbildningssatsning har blivit regeringens och det ska satsas pengar på Sveriges lärare och på elevernas kunskapsresultat, bl.a. genom mattelyftet.
Fler av de sakerna som Folkpartiet arbetat för och som nu finns med i budgetförslaget är att avsätta pengar för att öka kvalitet för befintlig utbildning på högskolan. 400 miljoner kronor har föreslagits gå till humaniora och samhällsvetenskap från 2013, även läkarutbildningen och civilingenjörsutbildningen ska byggas ut enligt förslaget.
Dessutom har Folkpartiets kamp för parboendegarantin har äntligen slagit igenom och blir verklighet.
Andra saker som är med i budgetsförslaget från regeringen är sänkt restaurangmoms, höjd bostadsbidrag till pensionärer och en supermiljöbilspremie.
Krisen i Europa medför flera oroligheter exempelvis förväntas konsumtionen och investeringarna minska, vilket innebär att tillväxten minskar. Regeringen har, med detta i tankarna, skurit ner tillväxten med 2, 5 %. Sysselsättningen förväntas falla och 7,8% av befolkningen kommer vara arbetslösa under 2012, detta väntas dock stärkas igen under 2013 och stiga till 5,5% arbetslöshet. På grund av dessa siffror har regeringen stramat åt och omdirigerat budget. Allt för att stärka sysselsättningen, tillväxten och välfärden.
Läs mer: DN, DN 2, Regeringen, SvD, SvD 2, Ab, Ex
I bloggsfären: Anna-Karin Hatts blogg (C), Eva Flyborgs blogg (FP), Anders Holmenskölds blogg (M)
Nikoletta Jozsa
Politisk sekreterare/vice gruppledare
Folkpartiet Järfälla