Ännu mer skola på sommaren

Det blir alltfler elever som går i olika former av undervisning på sommaren. Sedan länge har Järfälla – liksom många andra kommuner – erbjudit elever som fått eller riskerar att få underkänt i viktiga ämnen möjlighet att läsa upp till godkänt och då skaffa sig behörighet till gymnasiet. Resultaten har varit goda.

Med start förra året breddades sommarundervisningen. Nu erbjöds undervisning också för elever som vill öka sina chanser till goda betyg kommande läsår. Samma erbjudande gäller denna sommar och enligt allianspartiernas budgetförslag och beslut i barn- och ungdomsnämnden fortsätter verksamheten också kommande år.

I det nyligen antagna budgetförslaget ingår dessutom ytterligare en breddning. Från 2012 erbjuds sommarundervisning också till elever i våra förberedelseklasser. Det gäller elever som nyss kommit till oss från utlandet och under tiden i förberedelseklass framför allt får hjälp att komma in i svenska språket. Sommarverksamheten är tänkt att påskynda och underlätta elevernas övergång till den vanliga skolan.

I budgetförslaget finns också avsatt medel för ”sommarhögskola”. Det handlar om ett samarbete mellan Södertörns högskola och några kommuner, däribland Järfälla. Under ett par veckor får elever chansen att i ett spännande och skräddarsytt program få en inblick i den akademiska miljön. Idén är att tidigt skapa intresse och öka motivationen för vidare studier.

Mer information:

Bo Winander (FP)
Ordförande i barn- och ungdomsnämnden