Anhöriga Mot Droger – gästblogginlägg

Mitt namn är Lena Larsson och sedan ett antal år tillbaka är jag ordförande i AMD Anhöriga Mot Droger Järfälla som är en
partipolitiskt och religiöst obunden anhörigförening.
Vad gör då AMD Järfälla? Hur arbetar vi?
AMD är en anhörigförening som har som sin viktigaste uppgift att vägleda anhöriga till missbrukare av droger så de vet hur de ska kunna leva ett så bra liv som det är möjligt med en missbrukare i sin närhet. I vår värld är man inte anhörig bara när man finns i missbrukarens familj, utan även vänner, kollegor, kamrater, farmor och farfar räknas dit. Det betyder att alla som finns i missbrukarens nätverk eller närhet och vill att han eller hon ska sluta med droger, räknas som anhöriga och kan kontakta oss för vägledande samtal.
Inom AMD är merparten av medlemmarna själva anhöriga och de vet precis hur den som ringer eller på annat sätt kontaktar oss känner sig eller upplever sin situation just nu. Därför kan vi lätt identifiera oss med den anhöriga och ge denne verktygen som han eller hon behöver för att bemöta missbrukaren. ”Skönt att äntligen få prata med en som vet”, är en vanlig kommentar från de anhöriga när de ringt till AMD.
Vi finns i vår lokal på Månadsvägen 35 i Jakobsberg där vi träffas för samtal, men också har våra månadsträffar. Varje höst- och vårtermins start annonserar vi i Lokaltidningen om vårt kommande program. Dessa kvällar är i första hand för våra medlemmar, men även andra intresserade är alltid välkomna för att lära sig mera om droger och drogmissbruk. Sålunda har vi nu under hela höstterminen en haschcirkel där vi lär oss mera om just den drogen. Duktiga föreläsare har bjudits in till tre kvällar, augusti – oktober, och därefter diskuterar vi själva vad vi hört och läst i en viktig bok i ämnet. Skador av hasch och marijuana av Jan Ramström heter vår kurslitteratur. Inför nästkommande terminsstart får medlemmarna komma med förslag på vad vi ska prata om eller bjuda in för föreläsare eller gäster till vår förening.
Vi läser nästan varje dag i pressen eller ser på TV om hur drogmissbruket sprider sig bland allt yngre ungdomar. Det är inte alls bra! Vi vet hur det påverkar inte bara den som missbrukar droger, utan hela dennes nätverk. Det är ett helvete på jorden att ha en missbrukare i sin närhet. Känslan av berg- och dalbana när man 24 timmar om dygnet pendlar mellan hopp och förtvivlan går inte med ord att beskriva. Vi vet också att det runt om i vår kommun finns föräldrar, syskon, kompisar och andra anhöriga som mår mycket dåligt och skulle behöva någon kunnig och insatt person att prata med. Det är för dessa människor AMD Anhöriga Mot Droger Järfälla finns. Så tveka inte längre – kontakta oss. Vi kan inte sluta missbruka droger för Din anhörige, det måste han/hon göra själv, men bara att få prata med någon som kan och vet, kan många gånger kännas befriande. Du är inte ensam – vi på AMD kan vägleda Dig!
Lena Larsson, ordförande för Anhöriga Mot Droger
Tel 0738-329287