Ångbåtstrafik till Järfälla

Ångbåtstrafik till Järfälla (och Svartsjölandet)

(Idag skriver Lennart Rydberg, ordförande i Stiftelsen Skärgårdsbåten och f.d Gatu- och trafikborgarråd i Stockholm Stad, om ångbåtstrafiken i Järfälla)

Järfälla hade viss anknytning redan till de allra första ångbåtarna som under tidigt 1800-tal började trafikera Mälaren. Det var den första kollektivtrafiken värd namnet.

Ångfartyget Hillersjö vid Hässelby 1905. Foto från Lennart Rydberg

Utgångspunkten var Stockholm och de äldsta hjulångarna gick till städerna runt Mälaren. Järfälla ligger vid vägen till Uppsala. Det var skälet till att Järfälla åtminstone berördes. Riddersvik i Spånga, nuvarande Hässelby, låg då bara några hundra meter från gränsen till Järfälla. Riddersvik är upptaget i prislistan för 1838 för hjulångarna Freja och Upland som trafikerade Uppsala. Det var knappast fråga om tillägg där, snarare erbjöds utrodd. Det innebar att ångaren stoppade i farleden och man kunde stiga av eller på till/från en mötande roddbåt. Även Almarestäket som då som nu utgjorde gräsen till Upplands-Bro är upptagen i listan. Där kan man tänka sig att hjulångaren anlöpte den öppningsbara bron. En resa dit kostade i salong 1 riksdaler 8 skilling banco. Allmogen förväntades lösa biljett till fördäck och kom då undan med 28 skilling.

Strax efter mitten av 1800-talet blev det aktuellt med turer som verkligen handlade om att skapa förbindelser även till lantliga trakter som Järfälla. Det öppnades 1859 en särskild ångbåtslinje till Hässelby och Svartsjölandet och vidare till slutstation vid Brogård. Dit gick 1886 den rammstävade ångaren Hillersjö som också anlöpte Sandvik ett par kilometer efter Hässelby och därefter Görväln och Kallhäll. Ångaren gick ända fram till Almarestäket innan den vände och via bryggor på Brosidan gick åter ut mot Brofjärden.

Ångbåtarna till lantliga trakter gick alltid tidigt på morgonen från den lantliga nattbryggan för att vara i stan i tid för torghandelns början. Det var ju det som var själva meningen; det var så mycket lättare att sända sig själv och/eller sina jordbruksprodukter med ångbåten än att själv ro eller segla till staden. Hillersjö avgick från Brogård kl. 5.30 f.m., anlöpte Kallhäll 1½ timme senare och var inne vid Munkbrohamnen i Gamla stan vid niotiden. Resan från Kallhäll till staden med Hillersjö kostade enkel 60 öre i salong och 50 öre på fördäck. Under däck i försalongen fanns servering med både öl och mat. Före Brattsystemets tid serverades också starkare drycker. Kl. 3 på eftermiddagen återvände ångaren från Stockholm mot alla bryggorna.

Riddersvik, Lövsta och Sandvik anlöptes 1886 också av ångaren Ekolsund som gick till Ådö, Fånö och Ekolsund. Bryggorna vid Görvälns slott och Kallhäll trafikerades också av Upland och Nya Örsundsbro som hade Örsundsbro som slutmål.

Riddersvik, Sandvik, Görväln och Kallhäll trafikerades ännu i början av 1900-talet av Hillersjö. Då hade också Kyrkhamn invid Lövsta tillkommit som ångbåtsbrygga. Fartyget fortsatte med turer till Hässelby och Brogård till mitten av 1920-talet men på senare år gick det inte alla dagar ända fram till Brogård. Den viktigaste delen av trafikområdet var sedan de första åren på 1900-talet det nya villasamhället i Hässelby som växt fram i symbios med Stockholms stads stora renhållningsstation vid Lövsta, då ännu beläget i Järfälla. 1914 blev det växande Hässelby villastad municipalsamhälle. Dess ökade betydelse för ångbåtstrafiken markerades av att ångaren Hillersjö samma år omdöptes till Hesselby.

Görväln anlöptes vid sekelskiftet fortfarande av båtarna mot Örsundsbro. Vid den tiden var det som förut Upland menden gick då i samtrafik med en ångbåt som hette

Skokloster. Det kan nämnas den senare är samma båt som under namnet Enköping än idag sommartid avgår från Stadshuskajen i Stockholm. Enköping hette fartyget som nybyggt 1868 och det namnet   återfick det då det för något tiotal år sedan återkom till Stockholm efter många år i andra delar av landet. Numera har fartyget inte kvar den gamla ångmaskinen utan drivs med dieselmotor. Sedan det byggdes för snart 150 år sedan har det förstås till stor del ombyggts.

Sandvik nedanför Viksjö anlöptes i slutet av 1800-talet bl.a. av ångaren Ekolsund. Foto vid Kalmarsand ca 1900. Foto från Lennart Rydberg

Ångmaskinen kvar har dock ångaren Mariefred som ännu efter 110 år fortfarande går i trafik mellan Stockholm och Mariefred. Ångaren ägs och hålls i trafik av den ideella föreningen Stiftelsen Skärgårdsbåten. Föreningens syfte är värna de sista av de gamla ångbåtarna och vårda minnet av alla de båtar som försvunnit. Vill du ha provnummer av förnämlig tidskrift och veta mer om de gamla ångbåtarna så är adressen skargardsbaten@tele2.se

Järfälla var naturligt nog aldrig någon riktigt stor ångbåtsdestination. En stor del av den äldre bebyggelsen låg rätt långt från sjön. Men den största orsaken var nog Västeråsbanan som kom 1876. För de flesta Järfällabor var tåget den bekvämaste vägen till staden. Men Sandvik trafikerades av ångbåtar ännu vid mitten av 1930-talet.

Annat var det på andra sidan vattnet på Färingsö eller Svartsjölandet som man allmänt sade förr. På båda sidor om den stora ön blev det ångbåtstrafik redan från slutet av 1850-talet. Under nästan hundra år var det där ett myller av båtar som svarade för trafiken. Dit upprätthölls ångbåtsturer ända till slutet av 1940-talet. Också en av båtarna till Svartsjölandet ingår i flottan vid Stadshuskajen. Det är Prins Carl Philip som byggdes 1901 som Nya Hillersjö och gick upp till Svartsjö slott med bönder, interner till tvångsarbetsanstalten och varor under trettio år. Även den gamla mälarångaren, numera motordriven, har återkommit till Stockholm efter många år på annat håll.

 

Lennart Rydberg, ordförande i Stiftelsen Skärgårdsbåten

lennart.rg@gmail.com   070-322 021

 

 

Fakta:

Lennart Rydberg (FP) är före detta borgarråd i Stockholm Stad. Lennart Rydberg har bla varit Gatu- och trafikborgarråd och Socialborgarråd. Lennart Rydberg är också ordförande i Stiftelsen Skärgårdsbåten som arbetar för att bevara de traditionella passagerarbåtarna i Sverige. Besök gärna deras sida http://www.skargardsbaten.se/