AMD: Bjud in oss att föreläsa om droger

Lena Larsson, Ordförande i Anhöriga Mot Droger föreläser gratis om droger för er. Ring och boka.

Järfälla kommun presenterade i tisdags en satsning för att upptäcka och förebygga drogmissbruk bland elever på Järfällas skolor och fritidsgårdar. En undersökning som gjorts bland kommunens 14-åringar visar att 14 % av deltagarna har haft möjlighet att pröva narkotika, detta är dubbelt så många som i undersökningen som gjordes 2011. Samma undersökning visade att 4 % av eleverna har provat narkotika. Detta är en ökning från 3 % 2011.

Ovanstående satsning instämmer även AMD Anhöriga Mot Droger Järfälla i. I dagsläget är det mycket bra och viktigt att alla medborgare kan något om droger för att alla behövs i kampen mot knarket så att våra barn och ungdomar kan få växa upp i en miljö fri från droger.

Men ändå ställer man sig frågan: när ska ungdomarnas föräldrar få tillfälle att lära sig något om de droger deras barn med allra största säkerhet kommer att möta på sin vandring genom livet. När det är 14 % av kommunens 14-åringar som haft möjlighet att prova narkotika, vågar jag inte sätta siffran för hur många 16-17-åringar det är som haft samma möjlighet. Och är det 4 % av eleverna i samma ålder som har provat narkotika är det med största sannolikhet också så att siffran höjs betydligt för 16-17-åringarna. De som tror att de är vuxna, men som föräldrarna fortfarande ser som barn.

Föräldrar läser i tidningar och ser på TV och nätet och tror att där finns alla information de anser att de behöver. Visst finns där mycket att hämta för den som så önskar, men jag tror och vet av erfarenhet att det bästa resultatet uppnås när man får tillfälle att ställa alla knepiga och viktiga frågor till en som vet och få svar direkt.

AMD Anhöriga Mot Droger arbetar aktivt med anhöriga till missbrukare för att ge dem stöd och vägledning i en kaotisk situation där, oftast, tonårsföräldrar fått vetskap om deras barns drogsmissbruk. Att hela världen i ett slag blir totalt upp- och nervänd kan vi lätt förstå eftersom många av oss redan upplevt detta själva. Att man känner sig osäker och rådvill, men också totalt maktlös, är alla känslor som vi vet också kommer som ett brev på posten.

Därför önskar vi att fler föräldrar skulle bjuda in oss, två erfarna informatörer, till skolan för att berätta allt vi vet om droger och föräldraskapet i en sådan situation. Vi kommer gärna två timmar på ett föräldramöte och vi kostar ingenting. Låter detta intressant och viktigt, ring 0738-329287, så bokar vi en tid för en träff.

 

Välkommen!

Lena Larsson, ordförande

AMD Anhöriga Mot Droger Järfälla

Tel 0738-329287

www.anhorigamotdroger.se