Amatörer möter proffs i Järfälla

Järfälla kulturriktar sig främst till barn och ungdomar i kommunen. Man samarbetar mycket med personalen för att på det sättet kunna nå alla barn.

Tack vare detta samarbete når Järfälla kultur mer än 11 000 barn och ungdomar. Inom Järfälla kulturs ramar får barn och unga i kommunen utveckla sin kulturella ådra med dans, bild, film, drama, teater och nycirkus m.m.

Verksamheten ”Amatörer möter proffs” innebär också att barn och unga får möta och prata med riktiga kulturarbetare. Barn och unga får också tillsammans med kulturarbetarna prova på olika former av kultur. De senaste året har kommunen arbetat tillsammans med kulturarbetare som arbetar med afrikansk dans, skuggspelstater, dokumentärfilm och opera m.m.
Folkpartiets representanter i Kultur- och fritidsnämnden i Järfälla är Åsa revfalk och Anita Mickos.