Alltfler elever får modersmålsundervisning

Allt fler elever i Järfälla får modersmålsundervisning genom skolan. 2010 var det hela 1634 elever vilket var 23 % av samtliga elever i årskurserna 1-9. 2006 var motsvarande siffror 1234 respektive 17 %.

Allianspartierna i barn- och ungdomsnämnden har inte bara slagit vakt om en gammal god tradition i Järfälla att vara generösa i att erbjuda modersmålsundervisning. Vi har också kraftigt ökat anslagen så att fler elever kan få undervisning på modersmålet – vi har varje år sett en ökning av antalet elever med annat modersmål.

Att behärska sitt modersmål är bra inte bara för all form av kommunikation med släkt och vänner utan också en bra grund för att lära sig svenska.

Modersmålsundervisningen ges på 37 olika språk.

Mer information: Bo Winander (FP)
Ordförande i
barn- och ungdomsnämnden