Alltfler barn börjar skolan i Järfälla

För varje år som går börjar fler barn skolan i Järfälla. Under 2010 var det 859 sexåringar som började i förskoleklass. 2006 var motsvarande antal 680. Varje år däremellan har fler barn börjat skolan.

För en växande kommun som Järfälla är det här i grund och botten något att vara glad över även om det också ställer krav. Vi måste hela tiden se till att ha kapacitet i skolorna för att ta emot alla barn.

När vi för några år sedan, på initiativ av allianspartierna, ändrade skolorganisationen så att årskurs 6 gick upp i ”högstadiet” utnyttjade vi befintliga tomma lokaler i de skolorna samtidigt som vi skapade utrymme för fler yngre barn i andra skolor. Det har visat sig vara en förändring som gått mycket bra.

Nu räcker inte det utan vi står inför beslut om att öka kapaciteten ytterligare eftersom vi också framöver räknar med fler barn i Järfällas skolor.
Under våren tar barn- och ungdomsnämnden beslut om lokalanvändningen i Kallhäll och Stäket där det just nu är allra viktigast att skapa fler platser i både förskolor och skolor.

Mer information: Bo Winander (FP)
Ordförande i barn- och ungdomsnämnden