Allt fler lånar e-böcker på Järfällas bibliotek.

Biblioteken i Järfälla lånade under 2012 ut 330587 st böcker till dess 428517 besökare. Detta är dock en liten minskning jämfört med 2011 i både antal besökare och antal utlånade böcker.

Intressant i statistiken är att andelen E-medier som har lånats ut har ökat kraftigt. 2010 lånades 2687 e-medier ut och 2012 så hade den siffran ökat till 7500 st utlånade e-medier på biblioteken i Järfälla. Under samma period så har besökarantalet på Järfällas bibliotek minskat med ca 65000 besökare.